Covid-19 bezpieczeństwo

DRODZY RODZICE,

Oto kilka bardzo ważnych zasad obowiązujących w Sali Zabaw „Figlowisko” 

1. Zdezynfekuj ręce.

2. Pozostaw okrycie wierzchnie oraz obuwie w wybranej szafce.

3. Zmieńcie skarpetki na czyste.

4. Dokładnie umyjcie ręce wodą z mydłem.

5. Pamiętaj o zachowaniu dystansu minimum 2 metry, zasłanianiu nosa i ust podczas kichania oraz częstym myciu rąk.

Przedstawiamy zalecenia Ministra Rozwoju i Głównego Inspektoratu Sanitarnego

1. Do sali zabaw może wejść wyłącznie dziecko/opiekun zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2. Z usług sali zabaw nie mogą korzystać dzieci/opiekunowie, którzy zamieszkują w domu z osobą przebywającą na kwarantannie lub osobą poddaną izolacji w warunkach domowych.

3. Dziecko nie powinno zabierać do sali zabaw swoich zabawek i innych domowych przedmiotów.

4. Obowiązkowe zakrywanie nosa i ust przez pracowników oraz opiekunów dzieci.

5. Utrzymanie dystansu pomiędzy osobami, który wynosi minimum 2 metry.

6. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie przed wejściem na teren sali i po wyjściu z niej.

7. Przed wejściem do sali zabaw obowiązuje nakaz zdjęcia obuwia i zmiany skarpetek na czyste, nieużywane, dostosowane do wymogów bezpieczeństwa konkretnej sali zabaw.

WAŻNE ‼

Dorośli i dzieci przed wejściem na sale obowiązkowo zmieniają skarpetki na czyste dodatkowo zabrane.

📣 Zgodnie z zaleceniami wprowadzamy przerwę techniczną w godzinach 16:00-16:30.

Nasza sala spełnia wszystkie wymogi sanitarne. Zapewniamy Państwa o prowadzeniu odpowiedniej dezynfekcji podczas godzin otwarcia Sali, jak i po jej zamknięciu.

Zapraszamy 😍

Inne