NOWOŚĆ!!!

Zajecia dodatkowe

Już niedługo startujemy…

Dodatkowe zajęcia dla dzieci od 6 miesiąca życia. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanego instruktora. Cena biletu obejmuje uczestnictwo w zajęciach oraz zabawę w sali zabaw.

ZAJĘCIA ROZWIJACE

Zabawy sensoryczno-rozwojowe dla najmłodszych.

Zapraszamy na wszechstronne zabawy, które wspomogą rozwój Twojego dziecka.
Stymulowanie zmysłów malucha do prawidłowego przetwarzania bodźców sensorycznych, dzięki czemu rozwijamy umiejętności uczenia się, koncentracji i prawidłowej koordynacji ruchowej.
W trakcie zajęć wykorzystywane są różne metody pracy mające na celu wielozmysłowe oddziaływanie i uczenie dzieci, takie jak
·     pedagogika zabawy,
·     pedagogika Marii Montessori,
·     Ruch Rozwijający
·     ćwiczenia logopedyczne,
·     ćwiczenia relaksacyjne.
Zajęcia dają możliwość radosnego i twórczego spędzania czasu, nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, doświadczania bycia w grupie, wzbogacają samoświadomość, rozwijają umiejętność rozpoznawania i nazywania emocji
i potrzeb.

Poprzez Sensoplastykę® dzieci poznają̨ świat wszystkimi swoimi zmysłami- oprócz obserwowania tego co się̨ dzieje same dotykają̨, wąchają̨, nasłuchują̨, smakują̨ a przede wszystkim tworzą̨. Zajęcia wspierają̨ rozwój m.in. kreatywności, samodzielności, twórczego myślenia oraz współpracy. Poprzez kolorową stymulację wspomagamy budowanie świadomości ciała i przestrzeni. Dbamy o usprawnienie ruchowe. Wspieramy rozwój zmysłów, mowy. Poprzez wspólne działania pogłębiamy nasz kontakt emocjonalny z dziećmi. Wspieramy rozwój poznawczy- opisujemy elementy świata, pokazujemy proces przemian substancji oraz związki przyczynowo- skutkowe.
Najwspanialszą zaletą zajęć́ jest to, że dajemy dziecku swobodę̨ w zabawie i możliwość́ brudzenia się̨- po prostu.